[STOP] Review Charisma Finance – Lãi từ 8% đến 10% hằng ngày, đầu tư tối thiểu 10$, thanh toán Manual

[STOP] Review Charisma Finance – Lãi từ 8% đến 10% hằng ngày, đầu tư tối thiểu 10$, thanh toán Manual

Charisma Finance là một site đầu tư khá hấp dẫn ra mắt ngày 29/10/2017, tuy với gói lãi khá cao nhưng việc giới hạn rút tối thiểu 5$ cũng sẽ là một điều kiện để site chạy tối thiểu 1 vòng nên cơ hội đầu tư thu lãi ngay lúc này rất lớn. Mặt khác với sự đầu tư kỹ càng về mặt thiết kế cộng với chế độ bảo mật Green Bar SSLthì Charisma Finance có thể…

Read More

[SCAM] Review CrypTrade – Lãi 0.59-0.99% hằng ngày cho 365 ngày, đầu tư tối thiểu 50$, site đầu tư lâu dài, có công ty quản lý thực sự

[SCAM] Review CrypTrade – Lãi 0.59-0.99% hằng ngày cho 365 ngày, đầu tư tối thiểu 50$, site đầu tư lâu dài, có công ty quản lý thực sự

Cryp.Trade là 1 dự án đầu tư ra mắt giữa tháng 10/2016, có lẽ khá ít bạn biết về site đầu tư này do site không quảng cáo rầm rộ nhưng cộng đồng đầu tư châu Âu thì tham gia vào site rất nhiều, nếu như Ethtrade là 1 site nổi bật của châu Á thì CrypTrade được ví như 1 Ethtrade của Châu Âu. Cryp.Trade đăng ký công ty tại Anh và liên minh…

Read More