Từ Nakamoto đến ‘HODL’: 5 fact thú vị về Bitcointalk Forum

Từ Nakamoto đến ‘HODL’: 5 fact thú vị về Bitcointalk Forum

BitcoinTalk là một diễn đàn để người ủng hộ Bitcoin và tiền điện tử có thể chia sẻ suy nghĩ của mình. Đây có thể nói là một trong những forum nổi tiếng nhất trong thế giới tiền thuật toán. Trang web trên bắt đầu online vào năm 2009, khi mà giá mỗi đồng Bitcoin chỉ bằng 1/10 cent Mỹ, tương đương 0.001 USD. Kể từ đó, giá trị đồng tiền điện tử số 1…

Read More